Alo Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Alo Ali Paşa Kimdir Türk devlet adamı (?-Rahova 1798).

Sadrazam Cezayirli Gazi Haşan Paşanın adamlarından.

Alo Ali Paşa Hayatı

Cesareti ve kabiliyetiyle önce beylerbeyi sonra vezir oldu.

Edirne ve Filibe dolaylarında dağlı eşkıyasını yola getirdi; bir ara vezirliği geri alınarak Balıkesir’de oturmağa mecbur edildi.

İstanbul’daki nüfuzlu devlet adamlarının yardımlarıyla kendisini affettirdi, sırasıyle Karaman, Diyarbakır (1795), Anadolu .(1796) beylerbeyliklerinde bulundu.

Pazvantoğlu olayında Rumeli beylerbeyi oldu, isyancının elinde Tuna üzerindeki bir adayı aldı.

Fakat âsilerin Vidin’de bulunan ordu merkezine yaptığı hücuma seyirci kaldı.

Bunun üzerine serasker ve kaptanıderya Küçük Hüseyin Paşa onu konağına davet ederek adamları vasıtasıyle öldürttü Kütahya’da adını taşıyan bir cami ve medrese yaptırtmıştır (1797).

Bir cevap yazın