Alyanak Mustafa Paşa Kimdir?

Alyanak Mustafa Paşa

Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1884). Esseyid Ahmed Paşanın oğlu. Sadrazam Rauf Paşaya damat oldu. Hızla yükseldi. Liva ve ferik oldu. Dârı Şûrayı Askerî’de uzun süre üyelik yaptı.

Batum ordusu ikinci kumandanı (temmuz 1854) ve başkumandanı oldu (ağustos 1854). Bundan sonra Aydın (nisan 1855), Edirne (şubat 1858), Üsküp (ocak 1860), şark (temmuz 1863) valiliklerinde bulundu.

Beşinci ordu müşiri (ekim 1868), Şûrayı Devlet azası (eylül 1871) ve zaptiye nazırı odu (kasım 1871); Tanzimatı Askerî meclisi azalığına tayin edildi (aralık 1873).

İkinci defa Şûrayı Devlet azalığına getirildi (mart 1874) ve bu memuriyetine ek olarak kendisine işkodra valiliği verildi (1876); son görevi, Dairei Muhakemat reisliğiydi (1878).

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir