Amazonlar

Amazonlar,Yun.Mit.adı sık sık geçen bir kadın topluluğu.Söylenceye göre Amazonlar savaş tanrısı Ares ile aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’in kızlarıydılar. Çok sert ve güçlü kadınlardı.

Amazonların Tarihi

Ülkelerini yönetir, gerektiğinde savaşırlardı. At üstünde kendilerini kalkanlarla koruyarak ok ve baltalarla dövüşürlerdi.

Erkekleri yanlarına köle ya da uşak olarak alır, onlardan çocuk sahibi olurlardı. Doğan erkek çocuklarını öldürür ya da sakat eder, kızları ise aralarına alarak savaş için eğitirlerdi.

Amazonlar’ı bir kraliçe yönetirdi. Anadolu’da, başta Efes olmak üzere birçok kenti Amazon kraliçelerinin kurduğu söylenir. Amazonlar’ın Efes kıyısında Artemis adına diktikleri heykelin çevresinde savaş dansı yaptıkları ve birbirine vuran kalkanlarının çok uzaklardan yankılandığı anlatılır.

Yunan kahramanlarına ilişkin pek çok öyküde de Amazonlar’dan söz edilmektedir. Örneğin Herkül’ün yerine getirmesi gereken 12 görevden biri, Amazon Kraliçesi Hippoly’te’nin taktığı kemeri belinden alabilmekti.

Bir başka öyküde ise, Atina Kralı Theseus kendilerine saldıran Amazonlar’ın kraliçesi Hippolyte’yi tutsak alarak onunla evlenir. Pen-thesileia adında bir Amazon kraliçesi de Yunanlılar’a karşı Truvahlar’a yardıma gelmiş, I ama Yunanlı kahraman Aşil tarafından öldürülmüştü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir