Amel Defteri Nedir? (kısaca din kültürü)

Amel Defteri Nedir (kısaca din kültürü),İslam dininde dünyada yapılan işlerin günah ve sevaplarının yazıldığı sayfalan anlatır. Kur’an’da bir çok sûre ve âyette amel defteri olarak anlatılır.

İsrâ sûresinin 13. âyeti şöyle der: “Herkesin amelini boynuna doladık. Kıyamet günü ona amellerinin yazıldığı sayfalan çıkaracağız ki onu açılmış bulacak. Ona bu sayfaları oku, bugün hesap görmeye kendin yeteceksin, diyeceğiz”, Enbiyâ sûresinin 47. âyeti şöyle der: “Kıyamet günü hakkaniyet terazilerini kuracağız, hiç kimse haksızlığa uğramayacak, hardal tanesi ağırlığında bile olsa günah ve sevabı hesaba katılacak”, Sâd sûresinin 16. âyeti şöyle der: “Onlar alay ederek, ey Rab, hesap günü gelmeden önce defteri amalimizi çabuk ver, dediler”, Zümmer sûresinin 69. âyeti şöyle der: “Yeryüzü Rabbinin nuruyla ışıklanır, herkesin eline amel defteri verlir, Peygamberler ve tanıklar getirilir”, Câsiye sûresinin 28. ve onu izleyen âyeti şöyle der: “Her ümmet defteri amaline davet olunacak, bugün dünyada ne yapmışsanız onunla cezalanacaksınız, denecek. İşte bu defter size doğru olarak tanıklık eder, biz her ne işlemişseniz onu yazdırdık”.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir