Amipler Nedir,Amiplerin Özellikleri

Amipler Nedir,Amiplerin Özellikleri,Amipler yalancı ayaklarını uzatarak hareket ederler, organik tanecikleri sarıp soğurarak beslenirler.

Üremeleri eşeysizdir, çoğunlukla ikiye bölünme şeklindedir.

Bazen çekirdek çok sayıda bölünmeye uğrar, küçük çekirdeklerin herbirinin çevresinde sert bir stoplazma çeperi meydana getirerek kistler oluşturur.

Amiplerde Üreme

Amipler
Amipler yalancı ayaklarını uzatarak hareket ederler, organik tanecikleri sarıp soğurarak beslenirler.

Bu kistler son derece kötü koşullar altında bile uzun zaman yaşayabilirler, koşullar elverişli hal aldığında yeniden amip şekline dönerler.

Bazı amipler de eşeyli olarak ürerler.

Hayvanlar dünyasının diğer bir uç örneği olarak amipleri gösterebilir.

Bu mikroskobik yaratıklar tek hücrelidir. Hemen hemen her su birikintisinde rastlanan hayvanlardır.

Hücre, esnek bir zar içindedir ve hayvanların hareketiyle biçim değiştirir.

Amiplerde Çoğalma

Hücre iç yapısından yalancı ayak denilen uzantılar çıkar ve ne yöne doğru hareket ediyorsa buna göre yalancı ayaklarını uzatıverir.

Kuraklık ya da don olduğu zamanlar bir top biçiminde kapanarak, havaların düzeldiği mevsime dek bekler.

Yiyeceğini vücuduyla sararak, geçici bir mide oluşturur.

Aynı zamanda, salgılar çıkararak yiyeceğini sindirir.

Dışkı maddelerini hücre aracılığıyla dışarı atar.

Bölünmeyle çoğalır.

Dev balinalar denizlerde gezinirken, küçücük amipler bir damla suyun içinde yaşamlarını sürdürür.

Bu iki aşın örneğin diğer tüm hayvanlarda olduğu gibi ortak özellikleri bulunması ilginçtir.

Hayvanların, bitkilerde görüldüğü biçimde, fotosentez yoluyla kendi gıdalarını elde etmeleri mümkün değildir.

Bu nedenle gıdalarını arayıp bulmaları, peşinde koşmaları ve yakalamaları gerekir.

Böylelikle, hayvanların hareket etmesi zorunludur.

Bu hareketi kontrol etmek ve çevresindeki sesleri duyup diğer yaratıkları görebilmek için hayvanlarda bir sinir sistemi gelişmiştir.

Ağız yoluyla aldıkları yiyecekler bir boru aracılığıyla sindirilir ve vücuda karışır.

Gereksiz olan maddeler dışkı olarak atılır.

Üreme yetenekleri de olan hayvanlar, diğer tüm yeteneklerini yaşadıkları ortama göre kullanırlar.

Amipler

Amipler

Amipler

Bir cevap yazın