Amitler

Amitler Hakkında Ansiklopedik Bilgi Genel formülü RCONH/2 olan organik bileşiklerin genel adı.

Amitler ve Özellikleri

Genellikle doğada bulunan amitler, proteinler ve peptitler gibi yaşamın temeli olan bazı bileşikleri oluştururlar; dolayısıyla, amitlerin kimyası, birçok biyokimyasal işlemin anlaşılmasında önemlidir.

Amitlerin RCONH/2 genel formülündeki R bir hidrokarbon grubudur. Amitler hem, bir organik asit kökünün hidrojen atomunun yerine geçtiği yer değiştirmiş amonyak (NH/3) bileşikleri, hem de karboksilik asitlerin azot türevleri (RCOOH) olarak düşünülebilirler. Bir asit grubunun, bir ana grupla birleşmesi dolayısıyla, çözeltideki amitler temelde yansızdırlar.

Genel olarak, bileşik asitlerine ve aminlere oranla amitlerin ergime noktaları ve kaynama noktaları daha yüksektir; ayrıca, suda daha az çözünürler. Ama bu özellikler, molekül içindeki öbür grupların varlığına bağlı olarak değişebilir.

Amitler

İki amit grubu bulunan moleküller, “ikincil amitler” diye, tekrarlayan bağlantılardan oluşan molekül zincirleri “poliamitler” diye adlandırılır. Doğada görülen en basit amit, protein metabolizmasının bir ürünü olarak memelilerin idrarından atılan ve ikincil bir amit olan üredir ( H/2NCONH/2). Üre, belirli polimerlerin üretiminde başlangıç gereci olduğundan ticari önem taşır. Proteinler, aminoasitlerin birbirleriyle birleşmesi sonucunda oluşan, yüksek molekül ağırlıklı bir poliamit sınıfıdır.

Protein içermeyen öbür amitler arasında penisilin G, niasinamit, karabiberde bulunan piperin ve fizyolojik etkili başka birçok bileşik sayılabilir. Naylon, bir uzun zincirli polimer oluşturması için, dikarbosiklik asit ile ikincil bir aminden yapılmış sentetik bir poliamittir.

Bazı amitler halkalı yapıda bulunurlar. Bunlar arasında, riboflavin (B/2 vitamini) ve öbür B vitaminleri, DNA, RNA, kafein, ürik asit ve barbitürik asit türevleri sayılabilir.

Bazı amitlerse bir sülfonil grubu içerirler; RSO/2 NHR. Bu grup, “sülfonamitler” diye adlandırılır; sülfonanilamit ve öbür sülfo-ilaçları içerir. Bir çevrimsel örnek de, bir halkada gruplanan bir – C0NHS0/2 – ‘si bulunan sakarindir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir