Amman

Amman,Ürdün Krallığı’nm en büyük kenti olan Amman, 1930’lardan bu yana hızla gelişen tarihi bir yerleşim merkezidir. 1960’larda yapılan yeni hükümet binaları, hastaneler ve okullar başkente büyük bir canlılık kazandırdı. En önemli yapılarından biri Büyük Cami olan Amman’da kent halkının çoğu Müslüman’dır. Kentin önemli yapılarından bir başkası da yöredeki arkeolojik bulguların sergilendiği müzedir.

Ürdün’ün en önemli ticaret ve ulaşım merkezi olan Amman’daki başlıca sanayi dalları dokumacılık, kâğıt, plastik ve alüminyum ürünleri ile gıda üretimidir. Kentin uluslararası bir havalimanı da vardır.

Amman, Tevrat’ta sözü edilen Ammon oğullarının başkenti olan Rabbath Ammon’un bulunduğu yerdedir. AmmanMısır Firavunu II. Ptolemaios Philadelphos’un ele geçirdiği ve yeniden kurduğu kente Philadelphia adı verildi. Romalılar döneminde çok gelişen Amman’ da, o döneme ilişkin birçok kalıntı vardır.

Kent 7. yüzyılda Araplar’ın yönetimine girdikten sonra geriledi ve 1921’de Maveraü’l Ürdün’ün (Eski Ürdün Emirliği) başkenti olana kadar eski canlılığına kavuşamadı. 1949’da Ürdün Krallığı’nın başkenti olan Amman’ın nüfusu 1.919.000..

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir