Amurrular Kimdir,Kökenleri | Tarih Bilgileri |

Amurrular Kimdir Yakındoğu’da eski halk.

İncil’de İbranilerin yerleştikleri Amurrulardönemde Kenan Diyarı’nın (Filistin) yerleşik halkı oldukları belirtilen Amurrular, Suriye ve Filistin’i egemenlikleri altına almış (İ.Ö. 2000-1600) Sami kökenli bir halktır.

Babil kayıtlarında, eski Babil sülalesinin (İ.Ö. 1900-1550) kurucuları oldukları belirtilir.

Bir cevap yazın