Anadolu Mecmuası

Anadolu Mecmuası  İlmi ve edebi aylık mecmuadır. Mehmed Halid Bayrı tarafından 1924 Nisan’ında İstanbul’da yayınlanmaya başladı. Şubat 1925 tarihinde, 12’nci sayısında kapandı.

Derginin mesul müdürü Haydar Necib Bev’di. Yazarları içinde Hüseyin Avni (Ülaş), Ahmed Refik (Altınay), Mükrimin Halil (Yınanç), Hilmi Ziya (Ülgen), Rauf Yekta, Hamid Sadi (Selen), Necmeddin Halil (Onan), Necip Fazıl (Kısakürek), Necip Asım, Yahya Kemal (Beyatlı), Faruk Nafiz (Çamlıbel), İsmail Hami (Danişmend), Feridun Nafiz (Uzluk), Mehmed Şerif bulunuyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir