Anglezit Minerali

Anglezit Minerali Prizmamsı levha biçiminde ya da piramit biçiminde billurlar oluşturan (ortorombik sistem) anglezitin rengi beyazdan gri ya da sarıya kadar değişebilir. Cam parlaklığında, sertliği 2 V2 -3, özgül ağırlığı 6,2-6,4’tür.

Galenin hava etkisi altındaki yaygın ürünü anglezit, serüzit ve başka ikincil minerallerle birlikte kükürt yataklarının yükseltgenmiş bölgelerinde bulunur; galen billurları çoğunlukla, kabaca ortak merkezli bir anglezit kabuğuyla sarılıdır. Anglezit, kurşunun ikinci derecede önemli filizlerindendir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir