Anjou Hanedanı | Ansiklopedik Bilgi |

Anjou Hanedanı Angers Vikontlarından gelmektedir.

Kral Eudes’in kardeşi Robert, onları, kontluğu Kapet’lere ait olan Angers’ye yerleştirmişti.

Birinci Anjou Hanedanı

Kont unvanı 929’da ortaya çıktı ve Foulques (veya Foulque) I Le ROux için kullanıldı.

Bu ailenin en ünlü kontu, birçok kale zapteden, birçok kale, kilise ve manastır yaptıran, günahlarını temizlemek için de beş defa Kudüs’e giden Foulques III Nerra’dır.

Kral Baudouin II’nin kızı Melisende ile evlendikten sonra Kudüs kralı olan Foulques V’in iki evliliğinden iki sülâle türedi: Kudüs’e son krallarını sağlayan birinci sülâlenin unvanı, Foulques V’in kızı Sibylle’in ikinci kocası kanalıyle Lusignan’a ve Sibylle’in kız kardeşi Isabelle ile de Hohenstaufen hanedanından Friedrich II’ye geçti; ikinci sülâle de, «Plantagenet» Geoffroi V’in, İngiltere kralı Henry I’in kızı Mahaut ile evlenmesi üzerine Plantagenet’lerin Anglo-Anjou hanedanının soy kökü olacaktı.

İkinci Anjou Hanedanı

Bir Capet sülâlesidir. Philippe Auguste’ün Jean sans Terre’den 1205’te geri aldığı Anjou, 1246’da Saint-Louis tarafından, kardeşi Charles I’e «has» olarak verildi ve kontluk (eomle-pairre) haline getirildi.

Yeni hanedanın kurucusu olan Charles I’İn şaşırtıcı bir kişiliği vardı: «has» olarak Maine ve Anjou’yu, karısı Beatrice’in (Raimond-Berenger’in kızı) çeyizi olarak da Provence’ı elde etti; İtalya’ya saldırarak Sicilya’yı fethetti, bir süre Akdeniz’e hâkim oldu, fakat Aragon’un kalkınması ve Sicilya’nın ayaklanması (1282) gibi güçlüklerle karşılaştı.

Çevirdiği siyasî entrikalar ve kur­duğu birtakım evlilik ilişkileri, sayısız torunlarından birçok sülâlenin doğmasına yol aç­tı: Macaristan kolu; Napoli kolu; Durazzo kolu; İstanbul Latin imparatorluğuna vâris olan Toranto kolu.

Üçüncü Anjou Hanedanı

Philippe IV ile Bel’in kardeşi ve Philippe VI’nın babası Charles de Valois’dan gelmektedir.

Charles de Valois, Charles I d’Anjou’nun küçük kızı Marguerite ile evlendi ve çeyiz olarak An­jou ile Maine’i elde etti.

Küçük oğlu Jean II Le Bon, buıalaıı «has» olarak ikinci oğlu Louis I d’Anjou’ya dük sıfatı ile birlikte verdi.

Jeanne I de Naples’ın Louis I d’Anjou’yu, sonra da Jeanne II’nİn Louis I’in oğlu Louis II’yi ve onun torunu Rene’yi evlât edinmeleri üzerine Üçüncü Anjou hanedanı da Napoli’ye el attı: Durazzo’ların önce mal mülklerinden ettiği, sonra benimsediği ve Alphonse V d’Aragon’un bertaraf ettiği Valois-Anjou’lar İtalya savaşlarını başlattılar: bu hanedanın hayatta kalan tek temsilcisi Charles V d’Anjou bütün haklarını malı mülkü ile birlikte Louis XI’e miras bıraktı.

Louis XI bu hakları kullanmadı.

Charles VIII bu hakları kullanabilmek için İtalya savaşlarına yol açtı.

Anjou Ünvanı

Bu eyaletin 1481’de krallık mülküne alınmasından sonra XVI. yy. da yeniden kullanılmaya başlandı: önce Henri III, sonra da onun Polonya ve Fransa tahtlarına çıkmasıyla, kardeşi (Alençon dükü ve 1576 Anjou dükü) François tarafından kullanıldı.

Louis XIV bu unvanı torunu Anjou dükü ve geleceğin İspanya kralı Philippe Ve verdi.

Philippe, İspanya Bourbonlarının ve onlar kanalıyla Napoli ve Parma Burbonlarının soy kökü oldu.

Bir cevap yazın