Ankaravi Mehmed Emin Efendi Kimdir

Ankaravi Mehmed Emin Efendi Türk şeyhülislâmı (Ankara 1618 – İstanbul 1687).

Şeyhülislâm Yahya Efendiden mülâzemet alarak müderris oldu. Çeşitli medreselerde ve bu arada Naili mescidi yanındaki Mehmed ağa dârülhadisi (1650), Pervizefendi (1656), Cafer kasım paşa (1657), Sekban ali haydarpaşa (1658), Ayşe sultan (1658), Semaniye (1661), Zalpaşa sultanı İsmihansultan (1662) ve Süleymaniye medreselerinde (1663) müderrislik yaptı.

1663’te Yenişehir kadısı, 1663’te Fetva emini, 1667’de Bursa, 1669’da Mısır, 1671’de İstanbul kadısı oldu.

Anadolu kazaskerliğine (1672), Rumeli kazaskerliğine getirildi (1673).

Ağustos 1675’te Ankara ve Çukurcuk kazaları arpalık verilerek azledildi. 1681’de ikinci defa Rumeli kazaskerliğine, 1686’da meşihat makamına getirildi.

Eserleri: Fetava-yı Ankaravi (Ankaravi’nin Fetvaları) adlı bir fetva dergisiyle, fıkıh bilgini Şemseddin Muhammed’in Tenvî-ül-Ebsâr (Ülkelerin Çeşitlendirilmesi) adlı eserine haşiyesi, hayrat olarak da Ankara’da cami, medrese, hamam, çeşme, mektep ve kervansaray; İstanbul’da bir medresesi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir