Antidemokratik Nedir?

Antidemokratik Nedir,Antidemokratik kanunlar deyimi, Türk siyaset diline çok partili düzenle birlikte girdi. Bunların tespiti ve yürürlükten kaldırılması davasına sırayla D.P. (1945-1950) ve C.H.P. (1950-1960) sahip çıktı.

Birinci A. Menderes hükümetinin 29 mayıs 1950’de okunan programında konuya yer verildi. O yıl bu maksatla bir bilim heyeti de kuruldu.

Antidemokratik sayılan hükümler arasında T.Cz.kn.ile Cz. Muhakemeleri Us.kanunun bazı maddeleri, Basın kn. Polis Vazife ve Selâhiyeti kn., Pasaport kn. v.d. vardı. Teşebbüs, daima bir propaganda konusu olarak kaldı ve bir sonuca bağlanamadı.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir