Antik Yunan Evleri | Tarih Bilgileri |

Antik Yunan Evleri Mimarisi,Bunların en iyi örnekleri Dimini ve Sesklo kültürlerine ait yerleşmelerde görülür.

Antik Dönem Yunan Evleri

Yunan geometrik çağında ise evler kamıştan yapılır ve üzerleri balçıkla sıvanırdı.

Bu sıva üzeri geometrik motiflerle bezenirdi.

Smirna’da (İzmir-Bayraklı) yapılan kazılarda planları oval, dikdörtgen v.b. tür evler ortaya çıkarıldı.

Daha sonraki devirlerde kerpiç evler inşa edilmeye başlandı ve evlerde oda sayısı arttı; ayrıca çift katlı yapıldılar.

Bazı evlerin ise yanlarında hayvanların konulduğu bölmeler vardı.

Evlerin içleri ise çok sade döşenirdi.

Bir cevap yazın