Antiphellos Antik Kenti,Tiyatrosu | Tarihi Yapılar |

Antiphellos Antik Kenti Hakkında Bilgi,Meis adasının kuzeydoğusundaki körfez kıyısında, bu körfez ile Bucak denizi köşesinin dibindeki geçitte Andifli’nin (Kaş) batısında kalıntıları görülür.

Karşısında Phellos bulunduğu için Antiphellos Antik Kenti (yun. phellos, karşısı) denmiştir; eski adı Habessos’tur.

Şehir, üçgen biçimindedir, doğuda yarım ay şeklindeki limandan başlayıp kıyı boyunca uzanan ve kalenin kuzeyini çevirerek limana ulaşan bir surla çevrilidir.

Denizden yüksekliği 7 metreyi bulan ve kayalar üzerine düzgün sıralar halinde çok büyük taşlardan yapılmış olan sur duvarları bugüne kalmış; kapıları yıkılmıştır.

Antiphellos Antik Kenti Tiyatrosu

Limanın batı kıyısındaki duvarlardan biri, üzerine şehrin bir bölümünün oturduğu bir sekiyi destekleyerek tiyatroya ve başka yönlere giden yolların geçmesini sağlar.

Yüzü denize dönük olan. 26 basamaklı tiyatro kale tepesinin güney eteğindedir.

Surlar içinde özellikle ilin doğu ve güney yönlerinde yerde görülen yuvarlak delikler şehrin silosu olan kubbeli yeraltı odalarının kalıntılarıdır.

Agora, şehrin doğusundadır ve yanında bazilikası bulunur.

Limanın doğusunda, bazılarının üzerinde Lykia dilinde yazıtlar bulunan süslü mezar taşları, kuzeydoğudaki tepenin eteğindeyse kayalar içine oyulmuş mezarlar vardır.

Anthiphellos’ta bulunan sikkelerin bir yüzünde Lykia’nın baştanrısı Apollon’un sola dönük başı, öbür yüzündeyse yunus balığı kabartmaları vardır.

Kuzeybatıda, zirvesinde denizden 1 800 m yükseklikte bir göl bulunan Araş dağının çeşitli yerlerinde kayalara oyulmuş eski Lykia mezarları, üzerlerinde ağır kapaklar bulunan lahitler bulunmuştur.

Bazı lahitlerde yazıtlar vardır.

Tiyatronun kuzeyinde dış çapı 9,70 m, iç çapı 4 m olan bir lahtin üzerini el ele vermiş, 24 Musa’nın (sanat tanrıçası) kabartması süsler; kapısının yüksekliği 1,70 m’dir.

Bir cevap yazın