Antisemitizm

Antisemitizm Yahudi ırkına veya Yahudi dinine olan düşmanlık. Roma imparatorluğunda (İskenderiye’de yahudi katliamı) antisemitizm, bir cezalandırma (İsa’nın çarmıha gerilişinin intikamını almak ve önleyici tedbir olarak tasarlanmıştı (hıristiyan inancını her türlü yahudi sızmasından koruma).

AntisemitizmOrtaçağda Yahudiler aleyhine saçma söylentiler (mesela hıristiyan çocuklarının yahudi ayinlerinde kurban edilmesi) dolaştı: Haçlı seferleri halkın bu inançlarını körükledi.

Yahudiler Fransa’dan, İngiltere’den. Almanya, İtalya ve Ispanya’dan kovuldular. Batı Avrupa’da zulüm görünce Doğu Avrupa’ya sığındılar.

Dini sebeplere İktisadi sebepler eklendi. Faizle para vermek Hıristiyanlara yasaktı; Yahudiler rehin karşılığı ödünç verir oldular. Toprak sahibi olamayacakları için şehirlere akın ettiler. borçluların kinini ve başarıları ile herkesin kıskançlığını uyandırdılar.

Yahudilere karşı alınan tedbirler kaldırılınca bazı yahudiler. özellikle XIX. yy. da mali, İktisadi ve siyasi alanlarda önemli mevkiler edindiler; bunun üzerine yahudi aleyhtarlığı birçok kişi tarafından doktrin haline getirildi, XIX. yy. sonlarında da birçok ülkeye yayıldı.

Fransa’da daha çok bir doktrin çerçevesinde kaldı (Drumont, 1890’a doğru) ve Dreyfus meselesi ile doruğuna vardı. Fakat Çarlık Rusyası’nda ve Doğu Avrupa’da kanlı pogrom’lara ve soygunlara yol açtı.

Antisemitizmin en şiddetli şekillerinden biri 1933’ten sonra Hitler ve Nazi partisi tarafından ortaya atıldı. Almanya’da ve İkinci Dünya savaşında alman orduları tarafından işgal edilen ülkelerde uygulandı.

Yahudilere karşı alınan tedbirlerin hedefi, bu maksatla hazırlanmış toplama kamplarında sistemli bir şekilde yok edilmeleri idi.

1933 ile 1945 arası en azından altı milyon avrupalı yahudi öldürüldü; en büyük katliam Polonya’da yapıldı. Bugün, sosyal planda antisemitizm bazen Yahudilerle temastan kaçınma şeklinde olur.

Bu durum birçok ülkede, özellikte A.B.D.’de, hatta en önemli yahudi cemaatinin toplu olarak bulunduğu New York’ta bile görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir