Antoine Clot Bey | Biyografi |

Antoine barthelemy clot bey,Antoine Clot Bey Fransız hekimi (Grenoble 1793-Marsilya 1868).

Marsilya’nın Charite hastahanesinde hekimlik yaptı (1822).

1825’te Mısır valisinin hekimi oldu, ilk iş olarak, Mısır’da bir sağlık yurdu kurdu.

Kahire’ye 16 km uzaklıktaki büyük Ebu Zabel hastahanesini yaptırdı.

Orada bir tıp okulu kurdu, okulu 1833’te Kahire’ye taşıdı.

Veba ve kolera salgınlarıyla savaştı ve büyük ün yaptı.

Bundan başka, Mısır’da milli eğitim kuruluşunun meydana gelmesinde de önemli rol oynadı.

Çalışmaları ve büyük hizmetleri sayesinde «Bey» unvanını aldı ve Fransız Tıp akademisine muhabir üye seçildi.

Mehmed Ali Paşa ölünce, Clot Bey Marsilya’ya döndü.

Yanında getirdiği eski Mısır eserleri koleksiyonunu devlete bıraktı (1852).

Eserleri: Compte Rendu des Travaux de l’Ecole de Midecine d’Abou-Zabel (Ebu Zabel Tıp Okulundaki Çalışmaların Tutanağı); Expose de la Conduİte et des Travaux de l’Auteur en Egypte (Yazarın Mısır’daki Tutumunun ve Çalışmalarının Açıklaması) [Marsilya. 1830-1832]; Memoires sur le Dra gonneau. sur l’Elephantiasis du Scrotum (Barsak Kurdu ve Husye Torbalarındaki Fil Hastalığı üstüne İnceleme); Aperçu General sur 1’Egypte (Mısır’a Toplu Bakış) [1840]; De La Peşte Observee en Egypte (Mısır’da Görülen Veba Üstüne) [1840]; Compte Rendu de UEnseignement Medical et du Service de Sante en Egypte (Mısır’da Tıp Öğretimi ve Sağlık Hizmetleri Tutanağı) [1849]: Coup d’Oeil sur La Peşte eı Les Quarantaines (Veba ve Karantinalara Bir Bakış) [1851].

Bir cevap yazın