Antoninuslar Dönemi

Antoninuslar Dönemi Bu hanedan zamanında. Roma imparatorluğu altın çağını yaşadı. Dacia’yı (107), Palmyra’yı (110), Ermenistan’ı (114), Selefkiler ülkesi ve Ktesiphon’a kadar Mezopotamya’yı (115-116) ele geçiren Trajanus zamanında imparatorluğun sınırları alabildiğine genişledi.

Marcus Aurelius’un püskürtmek zorunda kaldığı (166) Markomannen Germenlerinin Aquileia’ya kadar uzanmaları bir yana bırakılırsa, Antoninus’lar imparatorlukta bir yüzyıla yakın bir süre pax romana’yı sürdürdüler; şehircilikte büyük başarılar elde ettiler ve ülkede İktisadi bir refah getirdiler. İmparatorluğun sınır tahkimatı (limes) onların, özellikle Hadrianus’un zamanında tamamlandı.

Antpninus’lar zamanında, taşra eyaletlerinin romalılaştırılmasına büyük bir hız verildi; özellikle Batı’da sürdürülen bu romalılaştırma sayesinde, Batı eyaletleri, İmparatorluk içinde İtalya ile eşit duruma geldi: vatandaşlık hakkının geniş ölçülerde dağıtılması, eyalet vatandaşlarının senatoya seçilmesi ve yüksek memurluklara getirilmesi, Caracalla tarafından 212’de bütün imparatorluğa «roma sitesi» sıfatının teşmili, esasen Antoninus’lar devrinde yürürlükte olan bir durumun tanınması idi.

Bazı imparatorlar bile, Roma’nın taşralı ailelerindendi: Trajanus ile küçük yeğeni Hadrianus, Italica’da (Baetica) doğmuşlardı. Antoninus, Roma civarında Lanuvium’da, Marcus Aurelius da Roma’nın içinde doğdukları halde, birinin ailesi Nimes’li ötekinin Soccubo’luydu; Antoninus’ların’ zamanında imparatorluğa Batının İspanya ve Galya bölümleri hakim oldu.

Nerva’dan Marcus Aurelius’a kadar beş değerli imparatorun art arda tahta geçmesi, evlat edinme usulünün uygulanmasından ileri geliyordu; gerçekten de bu sayede» her imparator, devleti emanet edeceği kimsenin değeri hakkında kesin bir fikir edinebiliyordu.

İlk Antoninus’ların dördü haleflerini bu usulle seçtiler, Marcus Aurelius’un, oğlu Commodus’u kayırmak için bu usulü bırakması İmparatorluğun başına kötülükten zevk alan bir zorbayı getirdi. Onun öldürülmesiyle de hanedan son buldu (31 aralık 192).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir