Antonio Stradivari Kimdir,Hayatı

Antonio Stradivari Kimdir,Gelmiş geçmiş keman yapımcılarının en ünlüsü ve en çok taklit edileni (Cremona 1644’e doğr. veya 1648 – öl. 1737).

Antonio Stradivari İmzalı ilk eserleri 1666 tarihini taşır. Niccolo Amati’nin öğrencisiydi; fakat daha güçlü bir ses elde etmek için ustasının örneklerini bir yana bıraktı.

Amacına ulaşmak için tonozlarda değişiklik yaptı, kapakların kalınlığını büyük bir maharetle ayarladı ve akustik bakımdan üstün çalgılar yaparak bu işin ustası olduğunu kabul ettirdi.

Hayatının sonuna kadar, her işi kendi yapar, Omobono (1679-1742) ve Francesco (1671-1743) adlı oğullarına ancak ikinci derecede işleri havale ederdi.

1666-1686 Arasında Amati’nin izinde yürüyerek FF’de, tonozlarda ve bezeme kıvrımının biçimlerinde değişikliklerle yetindi.

Fakat 1686-1700 arasında durmadan araştırmalar yaptı, hatta kemanın biçimini bozup, onu ince ve uzun bir çalgı şekline soktu; bir süre sonra, «Longuet» adını alan bu kemandan vaz geçerek 1700’e doğru yassı ve geniş, fakat ötümü güçlü bir modelde karar kıldı.

En güzel kemanlarını (1 100’den fazla) 1700-1725 arasında yaptı. Bunların 400’ü, dünyanın dört yanına dağılmıştır.

Paris konservatuvarının Çalgılar müzesinde ustanın 5 kemanı, bir cep kemanı, bir sistresi ve atelyesinden gelme kalıpları vardır. Avrupa’nın bütün sarayları onun müşterisiydi.

Cremona’da «Stradivarius gibi zengin» sözü dillerde dolaşırdı. Kemanlarının üstünlüğünü, tahtanın seçimi (çok iyi cins köknar), kemanın kasnaklarını tutturan çeşitli parçaların (kapaklar, tonozlar, FF v.b.) birbirlerine göre tam bir orantı ve denge içinde bulunması ve kullanılan nefis vernik sağlardı.

Bir iddaya göre kendi eliyle hazırlayıp sürdüğü verniğin nasıl bir karışımdan meydana geldiği bugün bilinmemektedir.

Çalgılardan bazılarını tamamlayan oğulları, hiç bir zaman babalarının çapına ulaşamadılar.

Cremona müzesi yakın zamanlarda salonlarından birini Stradivarius’a ayırmıştır.

Bir cevap yazın