Arabzade Ataullah Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Arabzade Ataullah Efendi,Osmanlı şeyhülislamı (İstanbul 1720-1785).

Arabzade Ataullah Efendi Hayatı

Ahmed III’ün imamı ve şehzadeler hocası.

Rumeli kazaskerlerinden Abdurrahman Efendi’nin oğlu.

1737-1738 Yılında müderris oldu.

Üsküdar, Ahî Çelebi, Güzelhisar, Aydın ve Gelibolu ile Tırnova naipliklerinde 17 sene kadar çalıştı.

1762’de Haleb, 1769’da Şam ve 1774’te Mekke kadısı tayin edildi.

Sonraları İstanbul kadılığında (1779), Anadolu (1781) ve Rumeli (1783) kazaskerliklerinde bulundu.

1785 te şeyhülislâm oldu.

Bu makamda ancak 67 gün kalabildi.

Kısa bir süre sonra yakalandığı hastalık­tan kurtulamayarak 16 Şevval 1199’da (22 Ağustos 1785) vefat etti.

Sedefçiler’de (Çarşıkapı) Sinan Paşa Medresesi hazîresine babasının yanma defnedildi.

Bu aileden birçok kişinin mezar taşı bu­lunduğu halde Atâullah Efendi’nin mezar taşı kaybolmuştur.

Kaynakların mütevazi, halim selim ve insaflı biri olarak bahsettikleri Atâullah Efendi’nin her­hangi bir eseri bilinmemektedir.

Bir cevap yazın