Arapzade Ataullah Efendi

Arapzade Ataullah Efendi (1719-1785)- Osmanlı şeyhülislamı. İstanbul’da doğdu. III. Ahmed döneminde (1703-1730) imam-ı Sultanilik ve Rumeli Kazaskerliği gibi önemli görevlerde bulunmuş olan Arapzade Abdurrahman Baki Efendi’nin oğludur. Köklü bir öğrenim gördü. 18 yaşında müderris oldu. Onyedi yıl kadar çeşitli naibliklerde bulundu.

Edirne payesini aldı. Şam, Mekke ve İstanbul kadısı oldu (1769-1779). Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri görevlerini yaptı. 22 Haziran 1785’te şeyhülislam seçildi. Ancak, yakalandığı hastalıktan kurtarılamayarak bu görevde 63 gün kadar kaldıktan sonra 21/22 Ağustos 1785’de öldü. Mezarı Atik ali paşa Sedefçiler haziresindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir