Arif Hikmet Bey Kimdir

Arif Hikmet Bey Kimdir Osmanlı şeyhülislâmlarından (1787 ?-İstanbul 1859).

Arif Hikmet Bey Hayatı

Selim III devri ileri gelenlerinden İbrahim İsmet Beyin oğlu.

Kudüs (1816). Mısır (1820), Mekke (1822) kadılıklarına getirildi.

1830’da İstanbul payesi, 1832’de Anadolu payesi verildi.

1838’de Rumeli payesine eriştikten sonra Meclisi Vâlâyı Ahkâmı Adliye üyeliğine Rumeli müfettişliğine, Dârı Şûrayı Askeri üyeliğine tayin edildi.

1846’da şeyhülislâm oldu, sekiz yıl kadar bu makamda kaldı, 1854’te azledildi.

Farsça, arapça ve türkçe şiirlerini derleyen Divan’ı, litografya ile basılmıştır; Divan-ı Eş’ar (İstanbul 1866); 1 134 kişinin hal tercümesine ait Mecmuat-üt-Teracim (Hal Tercümeleri Derlemesi) adlı eseri yazmadır (Millet kütüphanesi).

Büyükbaba ve dedesi vezir olduğundan kendisine ve babasına Efendi değil Bey denirdi.

Bir cevap yazın