Arif Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Arif Mehmed Paşa Kimdir ,Evkaf ve Ziraat nazırı (?-İstanbul 1862).

Arif Mehmed Paşa Hayatı
Arif Mehmed Paşa
Arif Mehmed Paşa Evkaf ve Ziraat nazırı (?-İstanbul 1862).

Ramazanoğulları’ndan, 1832’de Tophane nazırlığına getirildi; sonra, Asâkiri Muntazama nazırı unvanıyle, Reşid Paşa ordusunda bir yıl hizmet gördü.

1838’de Şûrayı Babıâli üyeliğine geçti.

Bu teşkilât kaldırılınca, önce Ticaret, sonra Sadaret müsteşarlıklarında çalıştı.

Sonra Ziraat, Evkaf ve vekâleten Ticaret nazırlığı yaptı.

Sonunda Meclisi Âli üyeliğine tayin edildi (1853).

Zekî, kalemi kuvvetli, cesur bir devlet adamıydı.

Bir cevap yazın