Arif Paşa Kimdir,Hayatı

Arif Paşa Kimdir Abdülhamid II’nin ordu kumandanlarından ve son müşirlerinden (Cumaibâlâ 1848-Hicaz 1909).

Harbiye’den Erkânı Harp yüzbaşısı olarak çıktı (1868), aynı mektepte muallim muavini; İstanbul öğretmen okulunda coğrafya muallimi oldu.

Erzincan’da ve müfettiş olarak Rumeli vilâyetlerinde bulundu.

1890’da, livalıkla ikinci ordu müfettişi ve ferik olarak Edirne vali vekili oldu.

1896’da İkinci ordu müşiri ve yaveri ekrem tayin edildi.

Hicaz demiryollarını teftişe gittiği sırada öldü.

Bir cevap yazın