Aristidi Paşa Kimdir,Hayatı

Aristidi Paşa Sguros (1862-1938)- Hekim ve devlet adamı.

Aristidi Paşa Hayatı

Rum asıllıdır.

Bursa’da dünyaya geldi.

Babası mülkiye memurlarından Hacı Yorgi Efendi’dir.

Galatasaray Sultanisinden sonra Tıbbiye-i Şahane’yi bitirdi.

İlk görevi Erzincan Hastanesi’ndeydi.

İstanbul bakteriyoloji hanesini kurmak için 1903 yılında Paris’ten getirtilir.

Remlinger ve Nicole adlı hekimlerin yardımcılığına tayin edildi.

Midilli ve Aydırılda kolera, veba gibi salgın hastalıların mücadelesinde çalıştı.

Paşa oldu I909’a kadar Askeri Tıbbiye’de dbakteriyoloji dersi verdi 1909’da teşkil edilen Tıp Fakültesine hijyen hocası dam Müderrisliğe yükseldi.

İzmir meb usu olarak Meclis e girdi.

Sıhhiye müfettişi olarak Balkan savaşlarında çeşidi cephelerde bulundu.

Hıfsı sıha adlı 4 ciltlik bir eseri vardır.

İstanbul’da öldü.

Bir cevap yazın