Arnavutköy Yangınları

Arnavutköy Yangınları Boğaziçi’nin bu güzel semti tarihte bir çok yangınlar gördü. Bu afetler sonucunda güzelim konaklar, köşkler ve yalılar kül olup gitti. III. Selim’in ilk zamanlarında düzenlenen bir bostancıbaşı defterinde, Arnavutköyü’nden Kuruçeşme’ye doğru, Yanaki Zimmi, Eflak Voyvodası Mihali Bey, Sakızlı Dimitri, Çorlulu, Tabib Nikola, Babaoğlu Aleksi, Delibeyoğulları, Küçük Torna, Limari,Andonaki, Yorgaki, Konstantin,Zambetin, Çuhacı Konstantin,Masdariyeci Yahudi, Reisoğlu Yorgaki,Yazıcı Manolki, Dimitraki,Halebli Kızlar, Buğdan Voyvodası Zevcesi, İstavraki Yazıcı Yorgaki, Dimitrasko, Divan Tercümanı Nikolaki, Cevahiroğlu, Çuhacı Sakızlı Dimitri, Kapıkethüdası Mişoğlu Hatmanoğlu Yorgaki yalıları kaydedilmektedir.
II. Mahmud devrinde de düzenlenen Bostancıbaşı defterlerinde Arnavutköy’ünde birçok yalı ve konak adı geçmektedir ki, bunların arasında ünlü Osmanlı sultanlarının, paşalarının ve oğullarının da konakları, köşkleri ve yalıları vardır. Adları geçen bu tarihi ahşap yapılardan günümüze kadar, hemen hemen hiçbiri ayakta kalamadı. Bunların çoğu çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda yok olup gitti.
Arnavutköyü’nde çıkan önemli yangınlardan bazıları şunlardır:
(H. 12 Zilkade 1212)-1797 Yangını: Sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle kısa zamanda hızlanarak bir kaç kola ayrıldı ve bütün köyün evlerini sardı. Yanan binalar arasında Hasan Halife Yalısı, Sadrazam İzzet Paşa’nın Yahşi ve Padişah için yaptırdığı Biniş Köşkü, Mektupçu İbrahim Efendi’nin yalısı da bulunuyordu.
(Rumi 18 Nisan 1297)-1883 Yangını: Bu yangında daha çok iskele yanındaki yapılar zarar gördü ve sekiz ev tamamen yok oldu.
(Rumi 1303) 1887 Yangını Bu yangın çok büyük hasar yaptı. Amavutköyü’nün hemen hemen 4/1 ’i kül oldu.
Kayıtlara göre 1887 yangınında 264 ev yok oldu.
(Runu21 Mayıs 1324)-1908 Yangını: Bu yangında köyün en güzel ahşap konak ve köşklerinden bir çoğu yandı. İstatistiklere göre yanan ev sayısı 109’dur.
(30/31 kanunsani-Ocak 1340)- 1924 Yangım: Cumhuriyet döneminde olan bu yangın Memduh Paşa Köşkü’nden çıktı. Gece başlayan yangın dört saat içinde diğer evlere de sıçradı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir