Arnold Schönberg Kimdir?

Arnold Schönberg Kimdir,Avusturyalı besteci (Viyana 1874 – Los Angeles 1951).

Arnold Schönberg Hayatı

Üstün yetenekli bir çocuk olarak, daha on yedi yaşında iken, büyük alman romantiklerinin sanatını içine sindirmişti.

Kendi kendini yetiştirdi, zor bir hayata göğüs gerdi, hattâ mesleğinin ilk günlerinde ünlü bestecilerin eserlerini çalgılamak işini bile yaptı.

Babası 1890’da öldü. Ailenin geçimine yardımcı olmak için 1895 yılına kadar banka memuru olarak çalıştı.

1901’de Schoenberg,Berlin’e taşındı. Arkadaşının kız kardeşi Mathilde von Zemlinsky ile evlendi.

1901-1902 Arasında Berlin’de Wolzogen tiyatrosunun yöneticisi oldu, sonra Viyana’ya yerleşti, müzik nazariyesi dersleri vermeye başladı; çevresine Alban Berg, Anton Webem gibi öğrenciler topladı.

1910’da, Berlin’de Stern konservatuvarında kompozisyon öğretmeni oldu.

Birinci Dünya savaşında askere alındı, 1925’te öğretim mesleğine döndü ve Berlin Sanatlar akademisinde Busoni’nin halefi olarak kompozisyon profesörlüğüne getirildi.

Birçok çağdaş eseri tanıtacak olan ünlü «Verein für musicalische Privataufführungen»i kurdu. Katolik dinini kabul etmiş olmasına rağmen, Hitler tarafından kovuldu, tekrar musevi oldu, bir yıl Ispanya’da ve Fransa’da kaldı (1933), sonra temelli olarak Amerika’ya göç etti.

Boston’da, Malkin Conservatory’de öğretmenlik yaptı, 1936’da Los Angeles’de, Kaliforniya üniversitesinin müzik bölümü yönetmeni oldu, 1944’e kadar bu görevde kaldı ve hayatının en verimli devrini yaşadı.

Sağlık durumunun kötülüğü yüzünden, son on yılında eser verimi oldukça yavaşladı.

Eserleri çeşitlidir. Ses için 150’den çok melodi yazdı; A cappella ve çalgı veya orkestra eşliğinde koro eserleri, bu arada Die Gurrelieder’i (Fahişe Şarkıları) [1900] besteledi.

Arnold Schönberg’in Viyana’daki mezarı.

Çalgı müziği alanında piyano parçaları, oda müziği, dört yaylılar için dörtlü ve bir üçlü. Pierrot lunaire, Napolyon’a kaside, orkestra eserleri Verklarte Nacht (Aydınlık Gece) yer alır.

Dramatik eserler de yazdı: Envartung (Bekleyiş) [monodram], Die glücklicfıe Hand (Şanslı El), Von Heute auf Morgen (Bugünden Yarma) [operabuffo], Musa ve Aaron (bitmedi).

Brahms ve Wagner müziği ile beslenmiş olan Schönberg, mesleğinin başlangıcında, birincinin beste disiplinini, İkincinin kromatik ve çalgılama araştırmalarıyla bağdaştırmaya çalıştı.

1908’e doğru eksen çatkılarını bir tarafa bırakarak Zwölftontechnik’tt (On İki Ses Tekniği) atonalite’yi (tonsuzluğu) düzenledi (1921).

Schönberg, Amerika’da birçok tonal eser bestelemekten de geri kalmadı. Bu eserlerin içinde dizisel yazı deneyleri yaptı ve tonal yazı sisteminin ilkelerinden bazılarını sonuna kadar kullandı.

Son eserleri en güçlü bestelerindendir. Schönberg, ayrıca nazarî kitaplar da yazdı: Harmonielehre (Armoni Kitabı) [1911], Models for Beginners in Composition (Besteye Başlayanlara örnekler) [1942], Structural Functions of the Harmony (Armoni Çatkılarının Kuruluşları) [1951].

Basılmamış inceleme kitapları ve bir deneme derlemesi de vardır: Siyle and tdea (Üslûp ve Düşünce) [1950].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir