Arpacı Hayreddin Mescidi,Özellikleri

Arpacı Hayreddin Mescidi Eyüp, Nişancı Mustafa Paşa Mahallesi’nde aynı adı taşıyan sokağın Abdurrahman Şeref Bey Caddesi ile kesiştiği köşedeki küçük mescid.

Arpacı Hayreddin Mescidi Özellikleri

Tam köşede, şerefesi Arap üslûbunda kısa bir minaresi vardır.

Yapı ahşaptır. “Hadikâtü’l Cevâmî” de mescidi yaptıranın kabri belli olmayan Arpacı Hayreddin olduğu, Türbe-i mahsusta Akşemseddin ile İstanbul’un fethinde birlikte olanlardan Şeyhoğlu Edhem Baba’nın gömülü olduğu belirtilmektedir.

Oysa, mescidin bitişiğinde küçük bir ahşap evin avlusundaki kabrin (XIX. yüzyıl yapısı), kitabesinde ta’lik hat ile,“Hazret-i Ebü’l-fethin Arpacıbaşısı merhumun ruhuna Fâtiha yazısı görülmektedir.

Kabrin hemen önünde Arpacı Hayreddin sokağına açılmış bir de ziyaret penceresi vardır.

Kabrin, sonradan ve sembolik olarak inşa edildiği de ihtimal dahilindedir.

Mescidin içi basık tavanlıdır; son cemaat yerinden merdivenle çıkılan kadınlar mahfeli vardır.

Minberi ufak ve ahşaptır.

Şerefeye kadınlar mahfelindeki ufak bir kapıdan çıkılır.

Tezyinatta, kadınlar mahfelinde bir ipekli kumaş üzerine işlenmiş levhadan başka bir özelliği yoktur.

Bu levhada acemi bir hat ile şunlar yazılıdır:

Bâbi (Âbi) baran akar gider,
Dağ ve taşın (yıkar) gider,
Bu dünya bir pencere(dir),
Her gelen bakar gider.

Bu levhanın altına bir de gül motifi resmi vardır.

Bundan 35 sene öncesine kadar mescidin bakım ve onarımını Hacı Mehmed Efendi adında bir hayırsever yapmakta idi.

Bu yüzden mescid halk arasında “ Tahta Minare Mescidi ve Hacı Mehmed Mescidi” di ve de anılır.

Bir cevap yazın