Arpacılar Mescidi

Arpacılar Mescidi Bahçekapı’da, Arpacılar Caddesi üzerinde, Nimet Abla Milli Piyango Gişesi’nden 20 metre kadar ilerdeki mescid. Halk arasında “Arpacılar Camii “diye de bilinir. Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor.

Fatih (1451-1481 döneminden kaldığı, çeşitli yangınlarda harap olduktan sonra bir kaç defa yeniden inşa edildiği söylenir. Son olarak II. Mahmud (1808-1839) tarafından fevkani (iki katlı) ve ahşap olarak onarıldı.

Hadîkatü’l Cevâmi’de ad: “Bursa Tekkesi Camii” olarak geçer. Yaptırıcısının Geylânî Mehmed Efendi olduğu, onun ve kardeşi Ali Efendi’nin kapı girişindeki türbede gömülü bulundukları aynı eserde belirtilmektedir. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı başlarına kadar mescidin bulunduğu cadde üzerinde bir sıra ahşap arpacı dükkânı olduğu bilinmektedir. Önemli bir sanat değeri yoktur.

Şeyh Mehmed ve Ali Efendilerin harap olan türbesi son yıllarda halkın ve esnafın yardımlarıyla onarıldı. Mescid restore edildi. Giriş kapısından bir dehlize geçilir. Sağ yanda, üç abdest musluğu vardır. Yukarıya bir ahşap merdivenle çıkılır. Son cemaat yeri oldukça loştur.

Arpacılar mescidi bağlı olarak bir de imam evi vardır. Caddeye açılan kapı üzerinde Yesarîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin Şair Rasihî’ye ait ta’lik hattı ile H. 1246/1830 tarihli kitâbesi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir