Aslantaş Mezarı,Kaya Mezarları,Özellikleri

Aslantaş Mezarı Eskişehir-Afyonkarahisar yakınlarında görülen Frigya kaya anıtlarından bir mezar anıtının adı.

Friglerden kalma aslantas Afyonkarahisar in İhsaniye ilcesindedir .yaklaşık 10 metre yuksekligindeki,Bu anıt mezarın iö.6 yy.İlk yarısında yapıldığı sanılmaktadır.
Friglerden kalma aslantas Afyonkarahisar in İhsaniye ilcesindedir .yaklaşık 10 metre yuksekligindeki,Bu anıt mezarın iö.6 yy.İlk yarısında yapıldığı sanılmaktadır.

Arslantaş anıtı, bir Frigya kült anıtı olan Arslan kayanın yakınında, 10,50 m yükseklikte bir kayanın ön yüzü yontulmak suretiyle meydana getirilmiştir.

Kayanın ortasında dikdörtgene yakın bir şekilde, kayanın içine doğru oyulmuş mezar yeri bulunmaktadır.

Bunun iki tarafına ikişer aslan kabartması işlenmiştir.

Alt taraftaki aslanlar daha küçük ve sakin görünüşlüdür, üsttekiler ise büyük ve azametli bir ifade taşır.

Büyük ağızları iyice açılmış, kaşları kuvvetle gerilmiş ve ön ayakları mezarın giriş kapısını korur vaziyette üst köşelere dayanmıştır.

Arslantaş mezar anıtı son incelemelere göre M.ö. VL yy. ın başlarına tarihlenebilir.

Bir cevap yazın