Artemis Kimdir | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

Artemis Hakkında Bilgi,Artemis Kimdir Büyük yunan tanrıçalarından.

Zeus ve Leto’nun kızı, Apollon’un kız kardeşi.

Elinde bir yay vardır; oklarıyla, gebe kadınları öldürür.

Artemis
Artemis,Büyük yunan tanrıçalarından. Zeus ve Leto’nun kızı

Ebedi bekâretini böylece korur.

Ortaya ilk çıkışından beri kozmik özellikler taşır.

Bu özelliklerinden ötürü de bir gök tanrıçasıdır.

Selene’nin yerine geçirmemekle beraber, onu Ay ile bir tutarlardı.

Ama,özellikle «vahşi hayvanların efendisi»dir (Potnia therori).

Orman ve dağlarda dolaşır durur.

Kültü, tabiat kuvvetleri ve öncelikle tanrısal hayvanlar kültüne (Attika’da Artemis Tauro polos) bağlıdır, Atina’da, özellikle ayı-tanrıça (Artemis Brauronia) veya avcı-tanrıça (Artemis Agrotera) olarak tanınır.

Euboia’da at ve büyük baş hayvanların koruyucusudur.

(Artemis Amarynthia). özellikle Peloponnes’te ağaçların tanrıçasıdır (İsparta’da Artemis Orthia, v.b.). Yunan dünyasının her tarafında, Ege’de (daha VII. yüzyıl başlangıcında Delos’ta) olduğu kadar Asya’da da (Efes Artemis’i) ve Batıda da (Marsilya, Siracusa) Artemis’e tapılır.

Folklorda, XIX. yüzyılın ortasına kadar etkisi ve izi görülür.

Vahşi doğurganlığın esrarlı gücü olarak, Girit’in Büyük Tanrıçasına benzeyen Artemis, doğumları koruyan tanrıça haline de gelir.

Artemis’in en eski örneği, yanında yırtıcı hayvanlar ve kuşlar bulunan «vahşi hayvanların efendisi» tipidir.
Efes Artemisi ise özel bir görünüştedir; göğüs kısmında birçok meme vardır; baş, silindir şeklinde bir modius’la örtülüdür, vücudun alt kısmı kapalıdır.
Bu şekil roma devrine kadar sürer.
VI. yy. dan sonra uzun etekli bir elbise giymiş olarak ortaya çıkar.
Yanında kardeşi Apollon vardır; ok atarken görülür (Siphnos hazine binası, Delphoi’da M.ö. 525’e doğru).
Yavaş yavaş klasik ve helenistik devrin Avcı Artemis’i doğar; eteği dizden yukarıya kadar kısalır.
Heykellerde ve resimlerde, omuzunda yayı ve ok kılıfı, yanında dişi bir geyik veya köpekler olduğu halde yürürken canlandırılır.
Artemis
Artemis
Artemis
Artemis
Artemis
Artemis

Bir cevap yazın