Arthur Miller Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Arthur Miller Kimdir,(1915 – 2005) Amerikalı oyun yazarı.

Arthur Miller Hayatı

Öğrenimini Michigan üniversitesinde tamamladı.

Siyasi ve sosyal eğilimli bir edebiyatın savunucusuydu.

Eserlerinde çağdaş amerikan toplumunu insafsızca yargılar; 1945’te yayımladığı Focus (Merkez Noktası) adlı romanında ırkçılığı ve yahudi Arthur Millerdüşmanlığını açıkça kınadı.

Bencilliği yerdiği Bütün Oğullarım (All my Sons) [1947] adlı oyunu geniş yankılar uyandırdı.

Bunu en ünlü piyesi olan Satıcının ölümü (Death of a Salesman) [1949] izledi.

Kısa zamanda amerikan tiyatrosunun en önemli kişilerinden biri haline gelen Miller, 1953’te yayımladığı Cadı Kazanı ile (The Crucible) kendine özgü polemiğini genişletti, bu oyunda, XVII. yy.da geçen bir büyücülük davasını anlatırken McCarthy’ciliğin aşırılıklarını da ortaya koydu.

New York’taki İtalyan göçmenlerini konu alan Köprüden Görünüşten (A View from the Bridge) [1955] sonra Miller’in çalışmaları birtakım güçlüklerle karşılaştı; bu güçlükler özellikle, yıldız Marilyn Monroe ile yaptığı mutsuz evlilikten söz eden Düşüşten Sonra’da (After the Fail) [1964] belirgindir.

incident at Vichy (Vichy Olayı) [1965] adlı oyununun konusunu amerikan toplumu değil de, ikinci Dünya savaşında Yahudilere yapılan zulümler meydana getirir.

Miller ayrıca, 1961’de Y. Huston’ın yönetiminde çevrilen Uygunsuzlar (Misfist)adlı filmin senaryosunu yazdı.

Bir cevap yazın