Arthur Neville Chamberlain | Biyografi |

Arthur Neville Chamberlain İngiliz siyaset ve devlet adamı (Edgbaston, Birmingham 1869-Westboume, Birmingham 1940).

Austen Chamberlain’in üvey kardeşi.

1918’de muhafazakâr partiden vekil seçildi, Çeşitli hükümet görevlerinde usta bir yönetici olduğunu gösterdi.

Baldwin,in başlıca yardımcılarından biri sıfatıyla 1924’te partinin kaynaşmasında etkili oldu.

1931’de maliye bakanlığına geçti.

İktisadi durumun bozukluğu karşısında devleti, bu alanda birtakım reform çabasına yöneltti ve babasının en çok üzerinde durduğu tasarılardan birini gerçekleştiren Ottawa antlaşmalarının hazırlanmasına katıldı (1932).

Aynı şekilde toplumsal reformların yürütülmesinde de payı oldu.

1937’de Baldwin’in yerine başbakanlığa geçti.

Fakat o sıralarda Avrupa tehlikeli bir siyasi gerginlik dönemine girmişti.

Chamberlaİn, bir yandan, hızla silahlanma çabasına önem verirken, öte yandan da haklı gördüğü istekleri yerine getirerek barışı mümkün olduğu kadar sürdürmeye çalıştı.

1938 Eylülünde alman-çek buhranı patlak verince, Chamberlain bütün gücünü uzlaştırma yolunda harcadı, Berchtesgaden’de (15 eylül), Godesberg’de (22 eylül) Hitler ile buluştu ve Münih antlaşmasını imzaladı (29 30 eylül).

1939 Martında Çekoslovakya’nın işgali güçlükle sağlanmış dengeyi bir anda yıktığı gibi.

Chamberlain siyasetinin iflâsın» da ifade ediyordu.

O andan itibaren alman yayılışına karşı direnme hazırlıklarını hızlandırdı ve hemen Polonya ile bir garanti antlaşması imzaladı, fakat S.S.C.B. ile aynı paralelde yapılmış bir antlaşmanın bulunmaması bu garantiyi etkisiz bıraktı.

Alman kıtaları Polonya’yı istilâ edince Chamberlain Almanya’ya savaş ilân etti (eylül 1939).

Almanların ilk başarıları karşısında (mayıs 1940), ülkenin yönetimini W. Churchill hükümetine bıraktı.

Bir cevap yazın