Asesbaşı Nedir?

 Asesbaşı Nedir? Osmanlı Devleti zamanında aseslerin (asayiş ve zabıta memurları) başı. Yeniçerilerin 28. ortasına bağlı olan bu teşkilat, İstanbul’dan başka Doğu’da da vardı.

Vazifesi, asayiş ve emniyeti sağlamak, yasaklara uymayanları cezalandırmaktı. Paşa Kapısında (Bab-ı ali) otururdu. Bölük başı derecesinde, Ağa bölüklerinden birinin kumandanıydı. Mensup olduğu odaya “Ases Odası “denirdi.

İstanbul’da, Tomruklar ve Baba Cafer zindanları onun idaresindeydi. Ölüm cezalarının infazı, onun nezaretinde yapılırdı. Törenlerde ve Kapıkulu askerlerinin sefere çıkması halinde, 500 kişilik maiyeti ile emniyet görevini üstlenirdi.

Vezirazam, İstanbul’u kol gezdiği zamanlar, bir kaç asesle birlikle gider, koruma görevini ifa ederdi. Bunlar, İstanbul ve Galata cihetlerinde olmak üzere iki kişiydiler. Ancak, İstanbul’daki daha üstün durumaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir