Aşık Seyrani

Aşık Seyrani Kimdir,Türk halk şairi (Mehmed SEYRANİ-Kayseri, Everek 1807-1866).

Aşık Seyrani Hayatı

Medrese öğrenimi gördü. Bir süre İstanbul’da yaşadı.

Aşık toplantılarına katıldı, alevi-bektaşî tekkelerine girdi. Tasavvuf konularını, tekke edebiyatını öğrendi. Anadolu’da dolaştı, saz şairleriyle tanıştı. Gelenekçi halk şiirini öğrendi. Seyrani, XIX. yy. halk şiiriyle tekke şiiri arasında bağlantı kuran, her iki şiir türünü birbiriyle kaynaştıran bir halk şairidir.

Şiirlerinde aşk ve tasavvuf konularını işler. Bazı şiirlerinde alevi-bektaşi edebiyatında sık sık kullanılan tasavvuf kavramları, özellikle Ehli Beyt sevgisi geniş bir yer tutar. Dili akıcı, söyleyişi kolay ve yumuşaktır. Halk deyimleri, atasözleri gibi ortak dil varlıklarını çok kullanır.

Şiir konularını (aşk, günlük olaylar) genellikle kendi hayatından seçer. Bazı şiirlerinde çağının sosyal durumunu, ahlak çöküntülerini, toplum sarsıntılarım yerici bir dille ele alır.

Seyrani, kendinden önce gelen halk şairleri arasında özellikle Karacaoğlan’ın etkisi altında kaldı; kendinden sonra gelenleri de geniş ölçüde etkiledi. Şiirleri Sanihat-ı Seyrani (Seyrani’nin İçine Doğanlar) [1924] adıyla yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir