Aşıklı Höyük (Aksaray) Tarihi,Kazısı

Aşıklı Höyük Aksaray ili merkez ilçeye bağlı Kızılkaya köyü sınırlan içinde, Melendiz (Uluırmak) çayı kıyısında höyük.

Melendiz çayı üstündeki Mama-sun baraj gölü alanına giren Aşıklıhöyük’te, Ağustos 1989’dan başlanarak yapılan kazılarda, Melendiz çayının höyükte oluşturduğu çatlak ve yarmalarda çanak-çömleksiz Neolitik Çağ’a ait bir yerleşme saptandı. Yerleşme IÖ VII. binyıla tarihtendi.

1989 çalışmaları, höyüğün kuzey ve batı yamaçlannda başlatıldı. Aşıklıhöyük insanlan üstünde yapılan antropolojik incelemelerde ilgi çekici sonuçlara ulaşıldı.

Araştırmalarda en ilgi çekici bulgu, 20-25 yaşlarında ölen genç bir kadının kafatası delgi ameliyatı (trepanasyon) geçirmiş olmasıydı.

Günümüzde de kimi ilkel kabilelerde uygulanan bu ameliyatın amacı, genellikle beyinde yaşadığına inanılan kötü ruhlan kovmaktır.

Kafatasının arka bölümünde (oksipital bölge) yer alan 11 mm çapındaki delik, başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini gösteriyordu.

Genç kadının, yaşamsal tehlikesi çok yüksek olan bu yöntem sonrasında uzun süre yaşadığı saptandı.

Aşıklıhöyük ameliyatı Anadolu’nun değil, dünyanın saptanan en eski ameliyatıdır.

Aynı genç kadının, ameliyat öncesinde belinden sakatlandığı ve omurgasının deforme olduğu da belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir