Aşir Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Aşir Efendi Kimdir Aşir Efendi (Mustafa), osmanlı şeyhülislâmı (İstanbul 1729-1804).

Aşir Efendi Hayatı

1744’te müderris oldu.

1768 Yılında kadılığa başladı.

İstanbul kadılığına (1786), Anadolu (1788) ve Rumeli kazaskerliğine (1789) getirildi.

Fakat şeyhülislâm Hamidizade Mustafa Efendinin tesiriyle 1790’da Kastamonu’ya sürüldü.

Bir yıl sonra affedildi ve İstanbul’a döndü.

1798’de şeyhülislâm oldu, 1800’de azledilerek önce Bursa’da sonra da İstanbul’da, sahilhanesinde oturmağa memur edildi.

Üç dilde risaleleri vardır.

Zengin ve kıymetli yazmalardan kurulu kitaplığı babasının kütüphanesi içindedir.

Bu kütüphanenin tamamı ise halen Süleymaniye kütüphanesindedir.

Aşir Efendi hattat Kâtipzade Mustafa Efendinin talebesidir, sülüs ve nesih yazıda devrinin üstadları arasında sayılırdı.

Âşir Efendinin ve çocuklarının mezarları sonradan Mollagüranî’ye nakledildi.

Ankara caddesini Sultanhamamı meydanına bağlayan sokağa adı verildi.

Bir cevap yazın