Asmaaltı Çarşısı,Tarihi | Ansiklopedik Bilgi |

Asmaaltı Çarşısı,Zengin ticaret merkeziydi. Çarşıda patron ve ustalar müslüman tüccarlardı, dükkânları ve kıyafetleri temizdi.

Asmaaltı Çarşısı Tarihi

Tüccarlık, babadan oğula geçerdi; çarşı, Balıkpazarı’nda karamanlı zahireci ve bakkallar kuruluncaya kadar devam etti.

Yeniçerilerin, Mahmud II devrinde piyasaya hâkim oldukları zorbalık sırasında, buradaki bekâr odaları uygunsuz islerin yapıldığı yerler haline geldi.

Ayaklanmaların kaynağı bu çarşı oldu.

Çarşıda, ayaktakımının devam ettiği ve sık sık kavga ve kanlı olayların geçtiği Asmaaltı meyhaneleri de bulunmaktaydı.

Bütün bu semti yeniçeri ağası Ağa Hüseyin Paşa bir baskın sonunda kaldırdı (1823).

Bir cevap yazın