Asman ile Zeycan,Hikayesi

Asman ile Zeycan Anadolu’da XVII. yy. dan bu yana söylenegelen halk hikâyelerinden biri.

Aralarında manzum parçalar, manzum tartışmalar da bulunan karakteristik hikâye örneklerindendir.

Erzincan beyi Kaleli Bey ile kâhyası Derviş Ahmed’in çocukları olmaz.

Bir derviş onlara himmet eder.

Murad Suyuna kurban adamalarını söyler.

Suyun iki dalgası arasında belirecek bir narın tanelerini dörde bölüp hanımlarıyla birlikte yemelerini salık verir.

Doğacak çocukların adlarını da o koyar.

Kaleli Beyin kızı Zeycan ile Derviş Ahmed’in oğlu Asman arasında daha çocuk yaşta büyük bir aşk başlar.

Fakat Kaleli Bey kızını kâhyasının oğluna vermek istemez.

Perişan olan çocuklara rüyalarında âşıklık sunulur.

Saz çalıp ilâhı aşk şiirleri söylemeğe başlar, birbirleriyle tartışmalar yaparlar.

Sonunda baş vurdukları Erzurum valisi, Kaleli Beyi zorlayarak iki sevgiliyi kavuşturur.

Bir cevap yazın