Astatin

Astatin Nedir,Halojenlerin beşinci ve sonuncusu olan astatinin simgesi At, atom sayısı 85, atom ağırlığı 210’dur (en kararlı izotopununki).Adıkararsız anlamındaki Yunanca “astatos” sözcüğünden türetilmiştir.

Astatin Elementinin Özellikleri

Doğada en az bulunan elementlerdendir (yerkabuğunun 30 gr’dan az astatin içerdiği sanılmaktadır).

Laboratuvarda ilk kez, 1940’ta Berkeley (Kaliforniya) Üniversitesi’nde, D.R. Corson, K.R. Mackenzie ve E.G. Segre tarafından alfa tanecikleri ile bizmut arasında bir tepkime sonucunda elde edilmiştir. 20 izotopu bilinir; bunlardan 210 At, 8,3 saatle yarı ömrü en uzun olanıdır.

Astaninin ergime noktası 302 °C, kaynama noktası 337 °C’tır. Kısa ömürlü olduğundan kimyasal özelliklerinin araştırılması güçtür; bununla birlikte iyot varlığında az miktarda astatinin tepkimeye girdiği Zerre deneyleri, iyodunkilere benzer özellikleri olduğunu göstermiştir.

Bir cevap yazın