Astrofizik Nedir

Astrofizik Nedir,Örneğin, cam prizmanın beyaz ışığı tayf denilen gökkuşağındaki gibi çeşitli renklere ayrıştırdığını biliriz. Oysa, yıldızları oluşturan kimyasal elementlerin her biri değişik ışın çıkarır.

Buna göre spektroğraf (Özel prizmalı araç) yardımıyla, binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızlarda bulunan maddeler ortaya çıkarılabilir.

Bu yöntem sayesinde gökcisimlerinin de, Dünya gibi, aynı elementlerden oluştuğu anlaşılmıştır.

Yer değiştirme, rengi de değiştirdiğinden, buna bakarak bir gökcisminin Dünya’dan ne hızla uzaklaştığını veya Dünya’ya ne hızla yaklaştığını hesaplamak da mümkündür.

Gözlemevlerinde başka araçlar da vardır.

Bunlardan, radyoteleskop’lara değinelim: bu araç son derece duyarlı bir radyo alıcısıdır, dev gibi antenleriyle, gökcisimlerinin yaydığı dalgaları yakalayarak onlar hakkında değerli bilgiler sağlar.

Karanlık Madde Nedir?

İlk olarak Fritz Zwicky tarafından 1933’te öne sürülen bu kavram, uzun yıllar ciddiye alınmamıştır.

1970’te Vera Rubin tarafından tekrar öne sürülmüş, fakat 2006 Ağustos’ta bilim dünyasında kabul edilmiştir.

Karanlık madde ışınım yolu ile değil, dinamik sistemler (gök adaların döngüsel hızları, gök adanın başka gök adalar içindeki yörüngesel hızları v.s.) sayesinde saptanabilir.

Karanlık Enerji Nedir?

Evren’i genişlettiği varsayılan enerji türü, karanlık madde ile Evren’in %95’ini oluşturduğu tezini ileri sürülmüştür.

İlk olarak 1980 yılında Alan Guth, 1998 yılında Brian Schmidt ve Saul Perlmutter tarafından öne sürülmüştür.

Aslında ilk olarak Albert Einstein bulsa da Edwin Hubble’ın karanlık enerjisine saçma sapan enerji diyerek bu enerji türünü önemsememiştir.

Bir cevap yazın