Ataullah Mehmed Bey

Ataullah Mehmed Bey (? -1788) Reisü’l-küttab. İstanbul’da doğdu. Ebubekir Rasim Paşa’nın oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mektubi dairesinde göreve başladı. 1763 yılında kendisine haceganlık payesi verildi.

Sırasıyla şu görevlerde bulundu: Arabacılar katibi, Cebeciler katibi, piyade mukabelecisi, Silahdar katibi. Daha sonra rütbesi derece derece yükseldi ve şu görevleri yaptı: Küçük tezkireci (1775), Yeniçeri katibi (1776), Büyük tezkireci (1779), Tersane emini (1783), Reisü’l-küttab (18 Haziran 1786 Pazar). Bu görevden 1 Şubat 1787 Perşembe günü azledildi. Böylelikle 7 ay 13 gün Reisü’l-küttablık makamında kalmış oldu. Devlet kanunlarını çok iyi bilen, zarif, iyi hat yazan, nüktedan bir insandı. İstanbul’da öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir