Ataullah Mehmet Bey Kimdir

Ataullah Mehmet Bey Kimdir ,Osmanlı reisülküttabı (İstanbul ?-1788).

Ataullah Mehmet Bey Hayatı

Mektubî dairesine girdi ve 1763’te haceğânlık verildi.

Arabacılar kâtibi, Cebeciler kâtibi, Piyade mukabelecisi, Silâhtar kâtibi oldu.

1775’te Küçük tezkireci, 1776’da Yeniçeri kâtibi, 1779’da Büyük tezkireci oldu, ilk defa Tersane eminliğine tayin edildi (1783).

Reisülküttap oldu (1786).

Sarayı Hümayun tamiri münasebetiyle Edirne’ye gönderildi.

Tevki’i, sonra Birinci rûznamçeci olarak sefere memur edildi ise de henüz osmanlı ordusu İstanbul’dan ayrılmadan öldü.

Devlet kanunlarına vâkıf, rika ve divanî yazıda üstat, nüktedan ve zarif bir devlet a-damıydı.

Bir cevap yazın