Ataullah Mehmet Efendi

Ataullah Mehmet Efendi (?—1715)- Osmanlı Şeyhülislamlarından. Kadı İbrahim Efendi’nin oğludur. Minkarizade Yahya Efendi’den öğrenim gördü. Sırasıyla şu görevlerde bulundu: Yenişehir kadılığı (1686), Şam kadılığı (1690) İstanbul kadılığı (1695), Anadolu Kazaskerliği (1703), Rumeli Kazaskerliği (1706). 14 Mart 1713 tarihinde şeyhülislam oldu.

Bu görevde 20 Mayıs 1713 gününe kadar iki ay yedi gün kalabildi. Rüşvetle iş gördüğü için azledildi. Sürgün gittiği Bolu’da öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir