Atom Ağırlığı Nedir Nasıl Bulunur

Atom Ağırlığı Nedir Nasıl Bulunur
Bir poundda bir inçin yüz milyonda biri büyüklükte trilyonlarca atom vardır; bazı nükleer olaylar, saniyenin birkaç trilyonda biri kadar bir zamanda oluşur.

Atom ağırlığı ne demek,Atom ağırlığı nasıl hesaplanır,Atom numarası arttıkça ne artar,Atom Ağırlığı Nedir Nasıl Bulunur,Basit bir yemek yapmaya çalıştığınızı ve bir tereyağı parçasının ağırlığını ton’un küçük kesirleri, uzunluğunu mil veya kilometrenin küçük kesirleri olarak ölçmek istediğinizi ve mutfakta harcanan zamanı yılın kesirlerine indirgemek istediğinizi düşünün.

Bu, pound, inç ve dakika gibi alışılmış ölçülerin kullanıldığı atom ve partiküller üzerindeki bilim adamlarının çalışmasına benzer.

Bir poundda bir inçin yüz milyonda biri büyüklükte trilyonlarca atom vardır; bazı nükleer olaylar, saniyenin birkaç trilyonda biri kadar bir zamanda oluşur.

Kolaylık için, bilim adamları, çalıştıkları atom dünyasında varlıkların kütle ve boyutuna, dünyada meydana gelen olayların süresine daha uygun ölçü birimlerini kullanmayı tercih ederler.

Atomik Ölçü Birimleri

Örneğin, zaman sık sık nano saniye olarak ölçülür.

Bir nano saniye bir saniyenin milyarda biridir (0.00000000 Başlıca atomik prosesler bir kaç nano saniyede veya daha az bir sürede oluşur, bu arada bir nano saniyede ışık aşağı yukarı 1 foot (11.8121 inç, 30 cm) yol alır

Bir cisimdeki kütle – cisimdeki madde miktarı ölçümü daha karışıktır.

Atomik kütle birimi cinsinden ölçülür ve atomik kütle birimi olarak ifade edilen kütle atom ağırlığı olarak adlandırılır.

Atomik Kütle Birimleri ve Atomik Ağırlık 

Çok kişi, atomların güneş sistemi gibi, negatif yüklü elektron olarak adlandırılan parçacıklarla, daha ağır olan ve elektronların etrafında döndüğü bir çekirdekten ibaret olduğu görüşünde birleşir.

Çekirdek, proton olarak adlandırılan pozitif yüklü ve elektronların 1840 katı daha fazla kütleye sahip parçacıklarla, nötron olarak adlandırılan ve yaklaşık olarak protonla aynı kütlede olan ve yüksüz olan parçacıklardan ibarettir.

Sınırlı sayıda temel atom cinsleri vardır ve element olarak adlandırılır.

Hidrojen, oksijen veya uranyum gibi bir elementin bütün atomları çekirdekte aynı sayıda proton bulundurur ve aynı kimyasal özelliklere sahiptir.

Çekirdekteki proton sayıları bu yüzden elementi belirtmek için kullanılır ve atomun atom sayısı olarak adlandırılır.

Çekirdeğinde bir proton bulunan hidrojenin atom sayısı bir, oksijen ve uranyumun sırası ile 8 ve 92 dir.

Bir elementin bütün atomları, çekirdekte aynı sayıda nötrona sahip değiller ve bu yüzden farklı kütlede bulunurlar.

Çekirdekteki proton ve nötronların toplam sayısı atomun kütle sayısı olarak adlandırılır.

Bir elementin farklı atomları aynı atomik sayıya sahiptir, fakat değişik kütle sayısında olabilirler.

Örneğin, bütün hidrojen atomlarının bir protonu vardır fakat bir protona sıfır, bir veya iki nötron ilavesine bağlı olarak bir, iki veya üç kütle sayısına sahip olabilir.

Klor atomları 17 atom sayısına sahiptir, fakat 35 veya 37 kütle sayısına sahip olabilip.

Farklı kütle sayısına sahip bir elementin atomları bu elementin izotopları olarak adlandırılır.

Atom Ağırlıkları Neden Tamsayı Değildir

Elementlerin atomik sayıları ve kütle sayıları tamsayı iken, atom ağırlığı tam sayı değildir.

Bunun birçok nedeni vardır.

Birincisi, bir elementin atomik ağırlığı atomlarının ortalama ağırlığıdır ve birçok element doğada çeşitli oranlarda çeşitli izotoplar halimde bulunur.

Klor örneğinde, atomik ağırlığı 35.45 dir, çünkü yüzde 75 ve yüzde 25 oranında bulunan atom sayıları 35 ve 37 olan iki izotoptan ibarettir.

İkinci nedeni atomik ağırlığa azda olsa elektronların ağırlığının dahil olmasıdır.

Üçüncü nedeni Einstein’in önemli eşitliği E = mc2 nin olması gerekir.

Çekirdekten oluşan parçacıklar bir araya gelince bağ enerjisi denilen belli bir miktar enerji yayılır.

Bu enerji miktarı E = mc^ formülü ile ayarlanır.

Bu yüzden çekirdeğin kütlesi, kendini oluşturan parçacıkların kütlesinin toplamından biraz daha düşüktür.

Atomların Keşfi

Atomik ağırlıkla ilgili önemli büyüleyici bir hikaye onların, atomun kimyacılar tarafından keşfi, ile nasıl bağlantılı olduğudur.

Kimyacılar 35.45 kısım klorun her zaman 1 kısım hidrojenle, hidroklorik asit vermek üzere birleştiğini görmüşler, buna rağmen, sekiz kısım oksijen bir kısım hidrojenle su vermek üzere birleşir.

Birinin fazla oranda alınması bu elementin harcanmadan kaldığını göstermiştir.

Kısımlar gram.

Bir cevap yazın