August von Kotzebue

August von Kotzebue,(1761-1819),Alman oyun yazarı. Rusya’da on beş yıl kadar kalarak çeşitli resmi görevlerde, özellikle Petersburg’daki alman tiyatrosunun idare memurluğunda bulundu. Kotzebue ilk oyunlarını bu tiyatroda oynattı.

1795’te Almanya’ya döndü ve önce Viyana’da, sonra da Weimar’da saray tiyatrosunu yönetti. 1901’de tekrar Rusya’ya gitti, çar kendisine maaş bağladı. Aşırı Napolyon aleyhtarı olan Kotzebue, sık sık Almanya’ya gelerek, çar yararına siyasi casusluk yaptı. 1815’ten sonra liberal gençliğin gizli eylemleri zararına da casusluk yapınca K.L.S. Sand adında bir alman öğrencisi tarafından öldürüldü.

August von KotzebueKotzebue çok sayıda eser yazmıştır (100’den fazlası sahneye konan 216 oyun). Beklenmedik olaylarla dolu ve konuları sürükleyici olan bu oyunlar (dram veya komedi), uzun süre alman seyircisinin hoşuna gitmiştir. En ünlü oyunları: Die Sonnen-jungfrau ( Güneş Rahibesi) [1791]; Menschenhass und Reue (İnsan Düşmanlığı ve Pişmanlık) [1789]; Die Spanier in Peru (Peru’daki îspanyollar) [1796]; Die edle Lüge (Kutsal Yalan) [1792]; Die deutschen Kleinstadter (Alman Küçükburjuvaları) [1801]; Gustav W asa (Gustaf Vasa) [1801]; Die Ruinen von Athen (Atina Harabeleri) [1811]. Burjuva ahlâkiyle ve XVIII. yy. sonuna has duygululukla dolu olan bu tiyatro eserleri bir yenilik getirmeden eski gelenekleri sürdürür.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir