Auguste Chevalier

Auguste Chevalier Fransız botanikçisi ye gezgini (Domfront 1873-Paris 1956). Tabiî bilimler doktorası yaptı, Senegal’i, Batı Sudan’ı gezdi; bu ülkelerin bitkisel coğrafyasını ve iktisadi yönden, bitki örtüsünü inceledi.

1902-1903’te, Şari havzasında, Ubangî’den Çat gölüne kadar ikinci bir inceleme gezisi yaptı. 1905’te Batı Afrika’ya bir kere daha gitti. Son olarak Çinhin di’ne kadar uzanan iki yolculuk yaptı, bir süre orada kaldı ve birçok önemli botanik malzemesi topladı.

Gezileri ve yararlı bitkiler (kahve, çay, pamuk, kola v.b.) üzerine birçok eser yayımladı: Vegetaux Utiles de l’Afrique Tropicale Française (Tropikal Fransız Afrikası’nın Yararlı Bitkileri) [1905], Emmanuel de Martonne’un bitki coğ rafyasıyla ilgili Traite de Geographie Physi-çne’inin (Fizikî Coğrafya Elkitabı) [1923] üçüncü cildi. Revue d’Agricuîture Coİoniaîe et de Geographie Botanigue’i (Sömürgelerde Tarım ve Botanik Coğrafya Dergisi) yönetti.

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir