Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Kimdir,Hayatı

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Türk devlet adamı (Yanya 1852-San Remo’1914),.

Avlonyalı Mustafa Paşanın oğlu. Yanya’da öğrenim gördü. Gazi Osman Paşaya kâtip oldu.

Diyarbakır’da Adliye müfettişliği, İstanbul’da İstinaf mahkemesi üyeliği yaptı.

Şûrayı Devlet üyeliği ve dört yıl Konya Yaliliğiyle görevlendirildi.

1902’de Sait Paşanın yerine sadrazam oldu, ikinci Meşrutiyetin ilânından birkaç gün önceye kadar bu görevde kaldı (1908).

Meşrutiyetin ilânından sonra Ayan üyeliğine ve İzmir valiliğine getirildi. Daha sonra Dahiliye nazırlığında bulundu.

Bir cevap yazın