Ayastefanos Deniz Savaşı

Ayastefanos Deniz Savaşı Ayastafanos Deniz savaşı, İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed tarafından kuşatılması sırasında vuku buldu.

Bu savaşın tarihi 15, 20 ve 27 nisan 1453 olmak üzere çeşitli şekillerde gösterilir.

Savaş Yeşilköy-Zeytinburnu bölgesi açıklarında geçti.

Baltaoğlu Süleyman Bey kumandasındaki 18 kadırgalık osmanlı donanmasıyla, Bizans’a kuvvet, eşya ve silâh getirmekte olan 4 ceneviz kalyonu ve bir bizans bandıralı korsan gemisi arasında oldu.

Düşman gemilerinin büyük oluşu, alçak bordalı olan osmanlı gemilerinin rampa savaşını güçleştirdi, üstelik düşman sayıca da kuvvetliydi.

Üç saat kadar süren savaş osmanlı filosunun aleyhine sonuçlandı, düşman filosu rüzgârdan faydalanarak Haliç’e girmeyi ve yükünü boşaltmayı başardı.

Bu sonuç karşısında Fatih, Baltaoğlu Süleyman Beyi azlederek yerine Hamza Beyi tayin etti.

Bir cevap yazın