Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı

Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı Ayastafanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı, Fuat Uzkınay’ın çevirdiği türk filmi (1914).

Osmanlı imparatorluğunun İtilâf devletlerine karsı resmen savaş ilân edişinden üç gün sonra, 14 kasım 1914’te çevrildi.

Film, Türkiye’de bir Türk tarafından yapılan ilk sinema eseridir.

Osmanlı devletinin İttifak devletlerine eğilimini belli etmesinden, özellikle Göben ve Breslau gemilerinin savaş ilân edilmeksizin rus kıyılarını topa tutuldu.

Sonra türk halk oyunu savaşa hazırlamak için açılan basın kampanyasında üzerinde en çok durulan nokta, Rusların 1876-1877 savası sonunda vardıkları en ileri hat olan Ayastafanos’ta bu zaferi kutlamak için diktikleri anıtın yıkılmasıydı.

Savaşın resmen ilânı üzerine bu anıtın yıkılması kararlaştırıldı ve bunun filme alınması önce Avusturya’nın «Sacha Messter Film Gesellschaft» şirketine verildi.

Fakat son anda bu olayın mutlaka bir Türk tarafından filme alınmasında ısrar edildiği için, daha önce sinema gösterimi ve işletmeciliğinde çalışan, seferberliğin ilânıyla silâh altına alınan yedek subay Uzkınay, avusturya şirketinin temsilcilerinden alıcıyı kullanmasını öğrenerek bu olayı filme aldı.

Böylelikle 150 metre uzunluğunda bu kısa belge-filmi ilk Türk filmi olma niteliğini kazandı.

Bir cevap yazın